Voisiko anonyymi rekrytointi olla apuna ikäsyrjinnän ehkäisemisessä? Mitä vastaa Riikka Mykkänen, Suomen Ekonomien yhteiskuntasuhdepäällikkö?

Vieraskynänä Riikka Mykkänen, Suomen Ekonomit

Ikäsyrjintä nousee aina aika ajoin otsikoihin – eikä suotta. Ikäsyrjintää voivat kohdata kaiken ikäiset, mutta selkeimmin sen kohteeksi joutuvat varttuneemmat. Työvoima.fi:ssä työtä haetaan osaaminen edellä. Voisiko anonyymi työnhaku olla vastaus ikäsyrjintää vastaan? 

Kysyimme ikäsyrjinnästä Suomen Ekonomeilta heidän tekemänsä tutkimuksen pohjalta. Haastattelimme Suomen Ekonomien yhteiskuntasuhdepäällikköä Riikka Mykkästä. Lue alta Riikan vastaukset.

Miten ikäsyrjintä näkyy työnhaussa tutkimuksenne mukaan?  

Suomen Ekonomien tutkimuksessa selvitettiin yli 55-vuotiaiden jäsenten kokemuksia ja havaintoja ikäsyrjinnästä työelämässä. Joka neljäs oli kokenut itse ikäsyrjintää ja joka neljäs havainnut sitä omassa työyhteisössään. Selvä kipukohta oli juurikin työnhaku.

”Tulosten mukaan työttömistä työnhakijoista peräti 80 % oli kokenut korkeampaan ikään perustuvaa syrjintää.”

Luku on todella pysäyttävä. Suurin osa vastaajista oli kokenut syrjintää haastatteluvalinnoissa siten, ettei ollut saanut kutsuja haastatteluun hakiessaan omaa osaamista vastaaviin työpaikkoihin. Avoimissa vastauksissa monet kertoivat head hunterin tai muun rekrytoijan sanoneen suoraan, että hakija on tehtävään liian vanha.

Työnhakuun liittyvä ikäsyrjintä oli ekonomien keskuudessa jonkin verran yleisempään naisilla kuin miehillä. Naisista 86 % ja miehistä 76 % oli kokenut ikään perustuvaa syrjintää työhaun yhteydessä.

Miten mielestänne ikäsyrjintää voidaan ehkäistä rekrytointitilanteissa?

Ikään perustuva syrjintä – kuten kaikki muukin syrjintä – on kielletty yhdenvertaisuuslaissa. Kuitenkin sitä esiintyy kaikenikäisten työntekijöiden keskuudessa.

Ekonomien tutkimuksessa syrjintää kokeneilta kysyttiin, mistä he arvelevat syrjinnän johtuvan. Enemmistö uskoi ikäsyrjinnän johtuvan asenneongelmasta iäkkäämpiä kohtaan.

”Miten asenteita voi muuttaa? Puhumalla, pitämällä ongelmaa esillä ja tuottamalla tietoa, jonka avulla oikaistaan virheellisiä ja vanhentuneita käsityksiä.”  

Hienointa olisi, jos työnantajat havahtuisivat ja ymmärtäisivät, kuinka suuri voimavara monimuotoisuus on koko työyhteisölle. Tutkimuksessamme heiltä, jotka eivät olleet kokeneet tai havainneet syrjintää omassa työyhteisössään, kysyttiin mistä he arvelevat sen johtuvan. Moni arveli syyksi sen, että työpaikalla on monen ikäisiä tekijöitä ja osaajia.

Olisi siis toivottavaa, että muutos parempaan tapahtuisi itseohjautuvasti. Jos niin ei käy, pitää poliittisten päättäjien tehdä ohjaavia toimia esimerkiksi lainsäädännön avulla.

Mikä on mielipiteenne anonyymistä työnhausta? Millaisia hyötyjä ja/tai haittoja näette sillä olevan? 

Anonyymi työnhaku on ehdottomasti mielenkiintoinen ajatus. Se on Suomessa vielä varsin alkutekijöissään, joten kokemuksia kaivataan lisää. On hienoa, että välineitä anonyymin rekrytoinnin edistämiseksi on lähdetty kehittämään. Kaikki toimenpiteet, joilla voidaan vähentää syrjintää työelämässä ovat tervetulleita. Tämä on varmasti anonyymin rekrytoinnin suurin hyöty.

En keksi mitä haittaa anonyymistä rekrytoinnista voisi olla. Se hieman mietityttää, että siirtyykö syrjintä vain rekrytointiprosessin myöhempään vaiheeseen eli haastattelukutsuista itse haastatteluiden yhteyteen. Toivottavasti näin ei käy.

Työvoima.fi:ssä korostetaan työnhakijan osaamista. Voisiko tämä auttaa kokeneita yli 55-vuotiaita työnhakijoita tulemaan huomioiduksi rekrytointitilanteissa?  

Ikähän ei itsessään tuo osaamista, vaan sitä täytyy aktiivisesti ylläpitää ja kehittää. Uskon, että anonyymin rekrytoinnin kautta huomio kiinnittyy juurikin osaamiseen.

Ikäsyrjintätutkimuksen yhteydessä kysyimme yksityisen sektorin työnantajilta heidän näkemyksiään yli 55-vuotiaista työntekijöistä. Ne olivat varsin myönteisiä. Yritysten edustajat olivat sitä mieltä, että tällä ikäryhmällä on paljon yrityksen kannalta tärkeää osaamista, hyvät ammatilliset verkostot ja korkea työmoraali, eikä iän nähty haittaavan tehtävistä suoriutumista. Silti työllistyminen on yli 55-vuotiaille työnhakijoille haastavaa.

”Jos osaamista arvostetaan, mutta epäluulo kohdistuu jostain syystä juuri ikään, niin silloin anonyymi rekrytointi voi hälventää näitä epäluuloja.”

Millaisia neuvoja antaisitte oman osaamisen ja kokemuksen esille tuomiseen?  

Oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen ei aina ole helppoa. Siinä auttaa esimerkiksi palasteleminen. Kun purkaa vaikkapa jonkin onnistuneen projektin palasiin miettimällä minkälaisista tehtävistä se koostui, ja minkälaisia taitoja tehtävistä suoriutuminen edellytti, on helpompi hahmottaa omaa osaamista ja vahvuuksia. Usein myös työnantajat arvostavat konkreettisia esimerkkejä korulauseiden sijaan.

Kiitos Työvoima.fi:n puolesta Riikalle tärkeän aiheen esille nostamisesta ja asiantuntevista kommenteista!

Suomen Ekonomit on kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden ja alan opiskelijoiden palvelu- ja etujärjestö. Liiton muodostavat 25 ekonomiyhdistystä ja 13 opiskelijayhteisöä. Jäseniä on jo yli 50 000 ja Suomen Ekonomit ovat Akavan neljänneksi suurin jäsenjärjestö.

Työvoima.fi – anonyymiys tuo tasa-arvoa

Anonyymille työnhaulle, jossa osaaminen korostuu, on selkeästi tarvetta. Meillä Työvoima.fi:ssä tasa-arvoisuus on sydämen asia. Jokainen ansaitsee tulla huomioiduksi työnhaussa, eikä ikä saa olla siinä esteenä.  

Hae töitä osaaminen edellä


Riikka Mykkänen

Riikka Mykkänen on Suomen Ekonomien yhteiskuntasuhdepäällikkö, jonka missio on tehdä parempaa työelämää.