CV eli ansioluettelo on 1–2 sivun pituinen tiivistelmä työhistoriastasi, koulutuksestasi ja muista osaamisalueistasi (esim. kielitaito, ammattikortit, it-taidot).

Millainen on hyvä CV?

Hyvä CV saa työnantajan kiinnostumaan sinusta ja osaamisestasi. Hyvä CV kertoo sinusta, työhistoriastasi ja työpersoonastasi tiivistetysti kaiken olennaisen. Olemme listanneet tähän muutamia vinkkejä, joita noudattamalla saat laadittua hyvän CV:n. Pidä kuitenkin mielessäsi, että ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa laatia hyvä CV. CV saa ja sen pitääkin kuvastaa omaa persoonaasi ja olla tekijänsä näköinen.

Selkeä ja helppolukuinen

CV:n rakenteen tulee olla selkeä ja lukijaystävällinen. CV:stä pitää yhdellä silmäyksellä pystyä löytämään oleelliset tiedot ilman, että niitä joutuu etsimällä etsimään. Jaottele kaikki CV:n osiot omiksi lohkoikseen siten, että ne erottuvat selvästi toisistaan.

Olennainen

Ilmoita CV:ssä vain hakemasi työn kannalta olennainen työkokemuksesi, koulutuksesi ja osaamisesi. CV:n tulee olla tiivis ja ytimekäs. Vältä turhia jaaritteluja, äläkä yritä ahtaa CV:hen liikaa tekstiä. Yleisilmeen tulee olla selkeä ja ilmava. CV:n maksimipituus on 2 sivua.

Vakuuttava

CV:n tehtävä on vakuuttaa työnantaja osaamisestasi. Kirjoita lyhyt profiiliteksti heti yhteystietojen alle. Korosta vahvuuksiasi ja erityisosaamistasi. Vahvuudet voivat olla työn tai koulutuksen kautta hankittua ammatillista pätevyyttä tai persoonaan ja työminään liittyviä ominaisuuksia. Tuo myös esiin motivaatiotasi ja uratavoitteitasi.

Huoliteltu

Kiinnitä huomiota kieliasuun. Kirjoita selkeää yleiskieltä ja vältä käyttämästä puhekielen ilmaisuja. Tarkista oikeinkirjoitus. Pidä visuaalinen ilme selkeänä ja yksinkertaisena. Älä käytä turhan räikeitä tai silmiinpistäviä värejä.


CV on käyntikorttisi työpaikkaan

CV:ssä voi näkyä oma “kädenjälkesi”. Tästä klikkaamalla löydät muokattavat CV-mallit, mutta voit rakentaa myös oman näköisesi CV:n. Pääasia on, että CV:stä löytyvät oleelliset perustiedot loogisesti 1–2 sivulle aseteltuina. Käytä fonttikokoa 10–12.

CV:n tulee sisältää seuraavat osiot:

1. Yhteystiedot

 • Nimi
 • Osoite,
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Älä mainitse syntymäaikaasi tai päiväystä

2. Hymyilevä kasvokuva itsestäsi

3. Profiiliteksti
Lue alta tarkemmat ohjeet profiilitekstin kirjoittamiseen

4. Työhistoria
Kirjoita työhistoriasi aikajärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan. Listaa ainoastaan työkokemuksesi viimeisten 10–15 vuoden ajalta. Ilmoita työkokemuksesi seuraavasti:

 • Työskentelyaika
 • Yrityksen nimi
 • Työnimike
 • Lyhyt luettelo tärkeimmistä työtehtävistä

Esim.

08.2020–01.2018 Lujuustehtävä Oy, betonityöntekijä. Betonivalut ja
betonielementtien valmistus.

Tiivistä 10–15 vuotta vanhemmat työkokemuksesi yhdeksi osioksi, jossa luettelet vain yritykset, joissa olet työskennellyt ja työnimikkeet.

5. Koulutus
Ilmoita koulutuksesi aikajärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan. Listaa vain tärkeimmät koulutuksesi. Ilmoita koulutuksesi seuraavasti:

 • Valmistumisvuosi (mikäli koulutus on vielä kesken, ilmoita koulutuksen alkamisajankohta)
 • Oppilaitoksen nimi
 • Tutkinto
 • Mahdolliset pääaineet tai opintosuuntaukset

6. It-taidot
Lyhyt luettelo it-taidoistasi

7. Kielitaito
Listaa kielitaitosi vahvimmasta heikoimpaan. Merkitse kunkin kielen perään, kuinka hyvin hallitset kyseisen kielen. Voit käyttää arvosteluasteikkoa: äidinkieli, erinomainen, hyvä, tyydyttävä ja alkeet.

8. Suosittelijat
Kirjoita tähän suosittelijan/suosittelijoiden nimi, yritys, työnimike, puhelinnumero ja sähköposti. Varmista suosittelijoiltasi, että he ovat valmiita suosittelemaan sinua ja että saat ilmoittaa heidän yhteystietonsa CV:ssäsi. Mikäli et halua mainita suosittelijoiden nimiä ja yhteystietoja, voit kirjoittaa tähän kohtaan: annetaan pyydettäessä.

9. Osaamistasi tukevat kurssit, ammattikortit ja/tai harrastukset
Tähän osioon voit listata ne suorittamasi kurssit, jotka tukevat osaamistasi. Voit myös listata suorittamasi ammattikortit esim. hygieniapassi ja/tai kertoa harrastuksistasi. Pidä tämä osio lyhyenä ja listaa siihen ainoastaan sellaisia asioita, jotka ovat haettavan työtehtävän kannalta oleellisia.