Työhakemus on CV:n sekä työnantajalle otettavan puhelun ohella tärkein elementti työnhaussa.

Jokainen meistä on miettinyt työhakemusta; mitä siihen pitää laittaa, mitä se pitää sisällään. Olet selannut ”avoimet työpaikat” -sivustoja ja löysit unelmiesi työpaikan. Mutta mitä työhakemukseen, miten? Pyysimme rekrytointiyhtiö Jobinnon Jouni Sutkaa kertomaan meille työhakemuksen sisällöstä. Työssään uravalmentajana ja rekrytoijana hän antaa meille vinkit esille nousevan, hyvän työhakemuksen sisältöön.

Hakemukseen huolelliseen laadintaan kannattaa kiinnittää erityisen paljon huomiota, koska se sillä pystyy kertomaan CV:tä syvällisemmin hakijan potentiaalista. Hakemus kannattaa kuitenkin pitää sopivan tiiviinä ja mahdollisimman selkeänä. Sopiva pituus hakemukselle onkin n. yksi sivu.”,

kertoo Jouni Sutka työhakemuksesta. Ja hän jatkaa:

”Usein törmää ohjeisiin, jossa kehotetaan tekemään hakemuksesta selvästi muista erottuva. Tässä on toki perää, mutta tietyin varauksin. Positiivinen fiilis saa ja pitääkin huokua hakemuksesta. Harvoin kuitenkaan rekrytoijat arvostavat esim. vitsejä, kaunokirjallisuuden lainauksia tai erikoisia visuaalisia lisäelementtejä. Erotu siis mieluummin hakemuksen selkeydellä ja oman potentiaalin sekä motivaation aukottomalla kerronnalla!

Miten valmistaudut?

Lue työpaikkailmoitus tarkasti läpi. Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin asioihin: 

 • Mitä tehtäviä työ sisältää? Osaatko/hallitseko ne? Voisitko oppia ne? 
 • Mitä ilmoituksessa vaaditaan tekijältä? 
 • Mitä ilmoituksessa toivotaan tekijältä? 
 • Onko jokin työtehtävä, jonka osaamista haluaisit kehittää?  
 • (Mitä muita vaatimuksia työhakemuksessa on?) 

Tutustu huolella yritykseen, johon aiot hakea. Kotisivut antavat usein hyvin tietoa mm. yrityksen liiketoiminta-alueista, asiakaskunnasta sekä arvoista. Muista peilata näitä asioita omaan osaamiseesi / mielenkiintoosi hakemusta tehtäessä. Huolellinen tutustuminen yritykseen antaa valmistautuneen kuvan hakijasta. Anna tämän siis näkyä hakemuksessasi. 

Jos työpaikkailmoituksessa on rekrytoinnista vastaavan henkilön puhelinnumero, soita hänelle ja kysy lisätietoja työtehtävästä. Puhelu on erinomainen keino tuoda itsensä esille työpaikkaan liittyen ja samalla luoden lisäpontta hakemukseen kysymysten muodossa. Muista siis valmistautua kysymysten ohella esittelemään itsesi tiiviisti. Esimerkkikysymyksiä voivat olla esim:  

 • Mikä työtehtävä painottuu työssä?  
 • Millaisia työkavereita? 
 • Monenko hengen tiimi? 
 • Millaisia osaajia tiimi sisältää? 
 • Kuinka paljon työstä on yksin toimimista ja kuinka suuri osa tiimissä toimimista? 
 • Mitkä ovat kaikista tärkeimmät ominaisuudet, joita hakijalta odotetaan? 
 • Mitä tulevaisuuden suunnitelmia tähän työhön / yritykseen sisältyy?  
 • Milloin työ alkaa? Jne. 

Mitä hakemukseen ja missä järjestyksessä?

Rakenna työhakemus em. tietojen pohjalta. Ylös tulevat tietysti yhteystietosi. Muista lisätä myös LinkedIn –linkki/ portfolio -linkki, jos sinulla on sellainen.  

 • Muotoile otsikko; mieti, mikä otsikko nousee esille? Saatko liitettyä otsikkoon vahvuutesi työtä kohtaan? 
 • Ensimmäisen kappale on tiivis ja huomiota herättävä johdanto sinusta. Kappaleeseen tulee johtolause, miksi sinä olet paras hakija. Mikä tekee sinusta SEN PARHAAN hakijan? Perustele myös, miksi haluat kyseiseen tehtävään ja yritykseen ja millaista osaamista/lisäarvoa tuot yritykseen.  
 • Seuraavassa kappaleessa vastataan syvemmin työtehtävien vaatimuksiin/toiveisiin oman osaamisen/aiempien töiden näkökulmasta. Tuo selkeäsi esille oma ydinosaamisesi ja yhdistä se haettuun tehtävään. Tuo myös esille, millaista tulosta tämä osaaminen on tuottanut edellisille työnantajille. Voit kertoa esim. esimerkin avulla, mitä työtä olet tehnyt ennen ja millaisin tuloksin. Tulos voi olla tarina asiakaspalautteesta, myyntiprosenteista tai jostain muusta. Eli konkreettista tietoa työstäsi! On tärkeää, että tässä kappaleessa vastataan mahdollisimman moneen vaatimukseen/toiveeseen haettavan työntekijän osaamisen suhteen. 
 • Tämän jälkeen anna lisää vastinetta työilmoitukseen: onko vielä joitain työtehtäviä, jotka hallitsen ja joista voit antaa toisen esimerkin. Mitä extra- osaamista voi työhön antaa? 
 • Nyt kerro millainen työntekijä olet. Millainen on työotteesi? Millainen on työpersoonasi? Jos työilmoituksessa vaaditaan esim. ajokorttia, kerro tässä kohti, että sinulla on ajokortti. Yritykset eivät hae pelkkää tekijää, vaan myös työyhteisön jäsentä. Muista siis kertoa itsestäsi positiivisessa valossa! 
 • Hakemuksen loppulauseena on hyvä tuoda esille, että kerrot itsestäsi mieluusti lisää esim. tapaamisen muodossa ja että odotat innolla yhteydenottoa. Ystävällisin terveisin, oma nimi 

Tsemppiä hakemuksen laadintaan!”. Kiitos Jounille erinomaisista ohjeista!

Jos sinua mietityttää CV, ota Työvoima.fi:n vinkit käyttöösi! Luo myös työnhakijan profiili ja anna tulevan työnantajasi löytää hakemuksesi!


Jouni Sutka

Jouni Sutka toimii uravalmentajana ja rekrytoijana rekrytointiyhtiö Jobinno Oy:ssä. Löydä Jobinnon avoimet työpaikat täältä: https://www.jobinno.com/tyopaikat_ilmoitus/