Tervetuloa työnhakijalomakkeeseen!

Hienoa, että käytät 100 % suomalaista Työvoima.fi-rekrytointipalvelua!  Työnhakijalomakkeen täyttö on helppoa ja nopeaa. Lue alla olevat vaiheet huolellisesti läpi ennen kuin siirryt työnhakijalomakkeeseen. Onnea työnhakuun!

Huom! Lomakkeeseen täytettävät omat henkilötiedot ja CV eivät näy työnantajille ennen kuin he ostavat tietosi. Työantajat selaavat anonyymeja työnhakuprofiileja; tämä on sinun hetkesi hurmata potentiaaliset työnantajat ja tuoda osaamisesi esille!

VAIHEET:

1. Rekisteröityminen palveluun

Palvelun käyttöehtojen sekä tietosuojaselosteen hyväksyminen: Palvelun käyttöehdot sekä tietosuojaseloste on hyväksyttävä ennen lomakkeen täyttämistä. 

Tunnistautuminen: Lomakkeen täyttöön vaaditaan tunnistautuminen omilla henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. Tällä tavalla todennamme hakijan henkilöllisyyden hakijaprofiilin täyttöä varten. Käytämme luotettavaa ja kotimaista OP:n tunnistautumispalvelua, jossa toimii kaikkien yleisimpien pankkien verkkopankkitunnukset. Huom! Nämä tiedot pysyvät anonyymeina eivätkä näy työnantajille ennen kuin hän on ostanut tietosi.

2. Lomakkeen täyttäminen ja lähettäminen

Täytä lomake huolellisesti ja varmista ennen sen lähettämistä, että kaikki tietosi ovat oikein. Lähettämisen jälkeen tietoja ei voi enää muuttaa. Huomioithan myös, että lomake tulee täyttää kerralla loppuun. Mikäli keskeytät lomakkeen ja poistut sivulta, valitettavasti tietosi katoavat. Kehitämme palvelua ja jatkossa voit halutessasi keskeyttää ja tallentaa hakemuksesi myöhempää muokkausta varten.

Kun olet lähettänyt hakemuksen, työnantajat näkevät profiilistasi kaiken muun paitsi henkilötietosi ja CV:si. Vasta kun työnantaja on ostanut tietosi, hän voi nähdä myös nämä tiedot.

3. Yhteydenoton odottaminen työnantajilta

kun työnantaja kiinnostuu työnhakijaprofiilistasi, hän ostaa sinun tietosi ja ottaa sinuun henkilökohtaisesti yhteyttä. 1. Rekisterinpitäjä
  Jobinno Oy. Käyntiosoite: Hiomotie 32, 00380 Helsinki.

Email: tarja.miettinen (at) jobinno.com. Y-tunnus: 2889773-7

 1. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö:
  Tarja Miettinen, Jobinno Oy, tarja.miettinen (at) jobinno.com
 2. Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn tarkoitus:
  Jobinno Oy on rekrytointiyritys. Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Jobinno Oy:n rekrytointitoiminnassa ja rekrytointiin tai koulutuksiin liittyvässä viestinnässä ja markkinoinnissa. Lähettäessään tietonsa Jobinno Oy:lle, asiakas myöntää hyväksyneensä tietojensa käytön em. tarkoituksessa.
 3. Henkilötietojen kerääminen:
  Henkilötietoja kerätään henkilöiltä itseltään. Henkilöt antavat omalla suostumuksellaan henkilötietonsa Jobinno Oy:n sähköiseen tietokantaan (rekrytointijärjestelmä pilvipalveluna). Jobinno Oy vastaa rekisteriin tallennettavien tietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä esim. suosittelijoilta, tapahtumissa sekä henkilökohtaisissa tapaamisissa tai puhelinkeskusteluissa.

Jobinno Oy kerää mm. seuraavia henkilötietoja:

1) yhteystiedot (nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero), 2) syntymäaika, sukupuoli, 3) työkokemus ja koulutus, 4) tiedot työhön liittyvistä pätevyyksistä ja todistuksista, 5) kielitaito ja muut työhön liittyvät taidot, 6) tarvittaessa taustatietojen tarkastuksen tulokset (mm. luottotiedot), 7) suosittelijoiden antamat tiedot, 8) tarvittaessa henkilötunnus ja turvaselvitys (mm. huumetestit, rikosrekisteri).

 1. Kerättyjen henkilötietojen tallentaminen säilyttäminen, muokkaaminen ja luovuttaminen ja poistaminen:
  Jobinno Oy:n rekrytointijärjestelmään tallentuvat kaikki henkilön itse järjestelmään tallentamat/lähetetyt tiedot, heidän lähettämänsä CV sekä henkilökohtaisessa haastattelussa konsulttiemme tekemät arviot sekä se, mitä tehtävää he ovat Jobinno Oy:n kautta hakeneet. Paperisena tallennamme tarvittaessa henkilön henkilökohtaisessa tapaamisessa täyttämän henkilötietolomakkeen, kopion CV:stä sekä työ- ja/tai koulutodistukset.
 2. Kerättyjen henkilötietojen säilyttäminen ja muokkaaminen:
  Henkilötietoja säilytetään turvallisesti pilvipalvelussa, Jobinnon palvelimella. Paperiset tiedot ovat toimistossa suljetuissa kaapeissa. Pääsy kaappeihin on henkilötietoja käsittelevillä konsulteilla, jotka on koulutettu tietojen asianmukaiseen käsittelyyn. Henkilötietoja käsitellään ainoastaan rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti.

Säilytämme avoimet työhakemukset ja tiettyihin työtehtäviin tulleet hakemukset 6 kuukautta viimeisestä kontaktipäivästä lukien. Henkilökohtaisissa haastatteluissa käyneiden hakijoiden ja rekrytointiprosesseissa mukana olleiden hakijoiden hakemuksia säilytämme enintään 6 kuukautta. Aika lasketaan hakemuksen viimeisimmästä henkilötietojen päivityksestä lukien.

Henkilötietojen päivitykset ja muokkaukset tehdään henkilön omasta pyynnöstä ensisijaisesti konsultin toimesta.

 1. Kerättyjen henkilötietojen luovuttaminen:
  Järjestelmään tallennettuja henkilötietoja ja ansioluetteloita luovutetaan toimeksiantajillemme vain henkilön suostumuksella ja ennalta kerrottuun ja sovittuun asiakastilaukseen liittyen. Ennen tietojen luovutusta varmistetaan, että tallennetut henkilötiedot ovat ajantasaiset.
 1. Kerättyjen henkilötietojen poistaminen:
  Säilytysaikojen puitteissa sähköiset henkilötiedot poistetaan automaattisesti järjestelmästämme ja paperiset henkilötiedot toimitetaan tuhottaviksi. Henkilön omasta pyynnöstä kaikki hänestä kerätty tieto poistetaan välittömästi.

Rekrytointiprosessissa mukana olleilta hakijoilta tiedustellaan heidän halukkuuttaan säilyttää tai poistaa tietonsa CV-järjestelmästämme.

 1. Tiedonsaanti- ja siirto-oikeus:
  Hakijalla on oikeus tarkistaa, nähdä ja oikaista tietonsa. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus käsittelyn rajoittamiseen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 18 mukaisesti. Toimitamme tiedot kohtuullisessa ajassa, viimeistään kuukauden kuluttua henkilökohtaisesta pyynnöstä, siinä muodossa, kun ne ovat Jobinno Oy:n rekisterissä.

Sinun tulee hyväksyä tietosuojaseloste jatkaaksesi tunnistautumiseen ja sen jälkeen työnhakijalomakkeen täyttämiseen. Palvelussamme on tunnistauduttava hakijan tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi.