Hirvittääkö jo pelkkä ajatus työllistämisen tukiin liittyvästä byrokratiasta? Työvalmennuksen ammattilainen Liisa Kimpimäki kumoaa mielikuvan tukien hakemisen hankaluudesta ja painottaa sen hyötyjä. Ota kallisarvoiset rekrytoinnin taloudelliset vinkit talteen!

Vieraskynänä Liisa Kimpimäki, Ammattiopisto Live, työvalmennus

Ennen kuin palkkaat: malta hetki ja ota selvää 

Olen toiminut vuosia työllistämisen kentällä työnantajarajapinnassa ja huomannut, että yritykset kaipaavat tietoa siitä, millaista tukea he voivat saada työttömän työnhakijan tai erityistä tukea tarvitsevan työntekijän työllistämiseen. Yrityksille uuden työntekijän palkkaaminen on kallista lystiä ja siihen liittyy isoja riskejä. Uuden työntekijän perehdyttäminen vie myös usein kalliiden avainhenkilöiden työaikaa.

Tieto tuista madaltaa kynnystä rekrytoida ja parhaassa tapauksessa löytää juuri se etsinnässä ollut huipputyyppi, tiimin puuttuva palanen.  

Työllistämisen tuet lähtevät ensisijaisesti työllistettävän tarpeista, mutta ovat myös yritykselle loistava mahdollisuus löytää tarpeitaan vastaava tekijä. Parhaimmillaan syntyy win-win-tilanteita, joissa voittavat kaikki. Tietoa on kyllä saatavilla, mutta kokonaisuudesta on vaikea saada otetta. Sitkeässä elää myös mielikuva tukien työläästä hakemisesta ja raskaasta byrokratiasta. Yhteistyökumppanini pienyrittäjä kiteytti mielestäni osuvasti monien työnantajien ajatukset: ”En ole varma, jaksanko ja ehdinkö lähteä sitä viidakkoa selvittämään.”  

Jos olet työllistämässä työtöntä työnhakijaa tai osatyökykyistä osaajaa, kannattaa aina selvittää, millaisia tukia työllistämiseen on mahdollista saada. Useimmiten se ei ole monimutkaista, vaikeaa eikä vie edes paljon aikaa. Malttamalla hetken, voit saada paitsi hyvän tekijän myös säästää sievoisen summan rahaa. Käytä ajastasi kaksi minuuttia, lue tämä blogiteksti ja ota haltuun työllistämisen tukien lyhyt oppimäärä!  

Millaisia tukia voi hakea? 

Käytetyimmät työllistämisen tuet ovat TE-toimiston myöntämä palkkatuki ja työolosuhteiden järjestelytuki sekä kuntien maksamat työllistämisen kuntalisät.  

Jos palkkatuki myönnetään työttömän ammatillisessa osaamisessa olevien puutteiden takia, tuen määrä ja kesto määräytyvät palkattavan henkilön työttömyyden keston perusteella. Tuen määrä on sitä korkeampi ja kesto sitä pidempi, mitä kauemmin henkilö on ollut työtön ennen palkkatuen myöntämistä.  Jos palkkatuki myönnetään sillä perusteella, että työttömän vamma tai sairaus vaikuttaa hänen työsuoritukseensa, palkkatuki on enintään 50 % palkkauskustannuksista ja jakso on enintään 24 kuukautta kerrallaan. Palkkatukea voidaan myöntää myös työllistettävän korkean iän perusteella. 

Palkkatukea voi hakea myös oppisopimukseen ja sitä voidaan myöntää koko koulutuksen ajaksi. Muistathan erityisesti palkkatukea hakiessasi, että sen myöntämisen edellytyksenä on myös työnantajaan liittyviä kriteerejä ja että tuettava työsuhde ei ole saanut alkaa ennen tukipäätöksen myöntämistä. Ole siis hyvissä ajoin liikkeellä hakemuksen kanssa! 

Työvälineiden hankintaan tai työpaikan muutostöihin työolosuhteiden järjestelytukea voi saada enintään 4 000 euron korvauksen henkilöä kohden. Korvausta toisen työntekijän antamasta avusta voi saada enintään 20 työtunnille kuukaudessa, enintään 18 kuukauden ajan. Tukea maksetaan kuukausittain jälkikäteen 20 euroa tunnilta toteutuneiden työtuntien perusteella. Jos tuki kohdistuu työssä olevan työntekijän tarvitsemiin hankintoihin tai muutostöihin, työnantajan tulee osallistua kustannuksiin kohtuulliseksi katsotulla määrällä.

Työllistämisen kuntalisää voidaan maksaa joko palkkatuen sijasta tai sen lisäksi. Yleensä kuntalisää kannattaa hakea vasta, kun TE-toimiston myöntämästä palkkatuesta on saatu päätös.  

Työkokeilussa ei ole kyse varsinaisesta työllistämisen tuesta, mutta haluan nostaa sen esille, koska se on mahtava mahdollisuus työnantajalle tutustua potentiaalisiin työntekijöihin ja löytää uusia osaajia. Omassa työssäni olen nähnyt mahtavia elävän elämän esimerkkejä siitä, miten yritykseen on työkokeilun kautta löytynyt todellinen helmi, joka työkokeilujakson jälkeen on jo tuntenut talon tavat, ihmiset ja työtehtävät, ja josta on haluttu pitää tiukasti kiinni.  

Luottopakki etsinnässä? 

Tänä syksynä törmäsin sattumalta pienen rakennusalan yrityksen toimitusjohtajaan, jota työroolissani autoin muutama vuosi sitten sopivan rakennusapulaisen löytämisessä ja työllistämisen tukien hakemisessa.  

Työpaikan sai lyhyen työkokeilujakson ja palkkatuetun työn myötä vuoden työttömänä ollut nuori mies, jolla ei ollut aiempaa kokemusta alalta. Ennen kuin ehdin edes kysyä, työnantaja hihkaisi minut huomatessaan: ”Hänestä on kasvanut yksi parhaista työntekijöistämme, oikea luottopakki.” 

Minusta hän tiivisti hyvin olennaisen: vaikka työllistymisen tukien tavoitteena on ensisijaisesti tukea työnhakijaa, voi niiden avulla löytyä yrityksiin ”juuri oikeita tyyppejä”, täydellisesti yrityksen tarpeisiin sopivia tekijöitä. Parhaimmillaan näissä prosesseissa kasvaa luottopakkeja. 

Miten eteenpäin? 

  • Palkkatukea haetaan TE-toimistosta sähköisen Oma asiointipalvelun kautta tai paperisella hakemuksella.  
  • Työolosuhteiden järjestelytukea haetaan siltä TE-toimistolta, jonka toimialueella työpaikka sijaitsee. Hakulomakkeen ja lisätietoja löydät TE-toimiston sivuilta. 
  • Työllistämisen kuntalisää haetaan työllistettävän kotikunnasta. Tietoa, halulomake ja myöntämisen ehdot löytyvät kuntien sivuilta tavallisesti hakusanoilla ”työllistämisen tuet”, ”työllistämisen kuntalisä” tai ”tukea työllistymiseen”.  

Liisa Kimpimäki

Liisa Kimpimäki opettaa työvalmennusta Ammattiopisto Livessä. Liven sloganin ”Täältä töihin" mukaisesti hänen missionaan on edistää jokaisen ihmisen mahdollisuutta työhön ja osallisuuteen.