Yritys ja rekrytoija, tarvetta työvoimalle? Hyödynnä työllistymisen tuet, ole mukana rakentamassa monimuotoisempaa työelämää ja menesty

Vieraskynänä Liisa Kimpimäki, Ammattiopisto Live, työvalmennus

Meillä Suomessa on monella alalla työvoimapulaa ja osaajien puuttuminen on monelle yrityksen todellinen kasvun este. Samaan aikaan iso joukko työikäisiä ja -haluisia on kokonaan työelämän ulkopuolella. Miten voimme auttaa ratkaisemaan tätä kohtaamisongelmaa?

Olen toiminut vuosia tuetun työllistymisen kentällä työnantajarajapinnassa ja huomannut, että yritykset kaipaavat tietoa siitä, millaista tukea ne voivat saada työttömän työnhakijan tai alentuneesti työkykyisen työllistämiseen. Yrityksille uuden työntekijän palkkaaminen on panostus kasvuun, mutta myös rahallinen investointi, jota näiden tukien avulla voi paremmin kontrolloida.  

Rekrytointi onnistuu

”Tieto tuista madaltaa kynnystä rekrytoida ja parhaassa tapauksessa löytyy juuri se etsinnässä ollut huipputyyppi, tiimin puuttuva palanen.”, kertoo Liisa.

Onnistu rekrytoinnissa työllistämisen eli rekrytoinnin tukien avulla

Työllistymisen tuet lähtevät ensisijaisesti työllistettävän tarpeista, mutta ne ovat myös yritykselle loistava mahdollisuus löytää tarpeitaan vastaava tekijä. Parhaimmillaan syntyy win-win-tilanteita, joissa kaikki voittavat. Tietoa tuista on kyllä saatavilla, mutta kokonaisuudesta on vaikea saada selkeää kuvaa. Sitkeässä elää myös mielikuva tukien työläästä hakemisesta ja raskaasta byrokratiasta. Yhteistyökumppanini pienyrittäjä kiteytti mielestäni osuvasti monien työnantajien ajatukset: ”En ole varma, jaksanko ja ehdinkö lähteä sitä viidakkoa selvittämään.”  

Tukien hakemista on viime vuosina kuitenkin selkeytetty ja niiden hakeminen sähköisesti on varsin helppoa. Jos olet työllistämässä työtöntä työnhakijaa, kannattaa aina selvittää, millaisia taloudellisia tukia työllistämiseen on mahdollista saada. Useimmiten se ei ole monimutkaista tai vaikeaa eikä vie edes paljon aikaa. Malttamalla hetken, voit saada paitsi huipputekijän myös säästää sievoisen summan rahaa. Käytä ajastasi pari minuuttia, lue tämä blogiteksti ja ota haltuun työllistämisen tukien lyhyt oppimäärä!

Millaisia tukia voi hakea? 

Käytetyimmät työllistämisen tuet ovat TE-toimiston myöntämä palkkatuki ja työolosuhteiden järjestelytuki sekä kuntien maksamat työllistämisen kuntalisät.  

Palkkatuki

Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu harkinnanvarainen tuki, jonka TE-toimisto tai työllisyyden kuntakokeilu voi myöntää työnantajalle palkkakustannuksiin. Sen tarkoituksena on parantaa työttömän työnhakijan ammatillista osaamista ja edistää myös alentuneesti työkykyisen sekä iäkkäämmän työntekijän mahdollisuuksia osallistua työelämään. Palkkatukea voi saada jopa 50 % työttömän työnhakijan työllistämiseen ja 70 % palkkakustannuksista alentuneesti työkykyisen tai 55 vuotta täyttäneen pitkään työttömänä olleen työllistämiseen.

Palkkatuen enimmäismäärä on:

  • 1260 €/kk (50 % palkkatuki)
  • 1770 €/kk (70 % palkkatuki alentuneesti työkykyisen tai 55 vuotta täyttäneiden pitkään työttömänä olleiden työllistämiseen)
  • 2020 €/kk (100 % palkkatuki, vain yhdistyksille ja säätiöille yms.)

Palkkatuen enimmäismäärän lisäksi myös työttömän työttömyysaika vaikuttaa palkkatuen myöntämisaikaan. Jos henkilö on ollut

  • alle vuoden työtön, palkkatukea voidaan myöntää viideksi kuukaudeksi.
  • työtön vähintään 12 kuukautta edeltävän 14 kuukauden aikana, palkkatukea voidaan myöntää 10 kuukaudeksi.

Toisaalta jos palkkatuki myönnetään alentuneen työkyvyn perusteella, palkkatukea voidaan myöntää ensimmäisellä kerralla 10 kuukaudeksi ja myöhemmin jatkoa edellytysten täyttyessä samaan työsuhteeseen enintään 24 kuukautta kerrallaan. Myös yli 60-vuotiaiden palkkatuki voi olla kestoltaan pidempiaikaista. Palkkatukea voi hakea myös oppisopimukseen ja sitä voidaan myöntää koko koulutuksen ajaksi. 

Muistathan palkkatukea hakiessasi, että sen myöntämisen edellytyksenä on myös työnantajaan liittyviä kriteerejä ja että tuettava työsuhde ei ole saanut alkaa ennen tukipäätöksen myöntämistä. Ole siis hyvissä ajoin liikkeellä hakemuksen kanssa! Työsopimus kannattaa tehdä vasta palkkatukipäätöksen tultua.

Työolosuhteiden järjestelytuki

Työnantajana voit saada myös harkinnanvaraista työolosuhteiden järjestelytukea, jos työhön palkattavan tai työssä jo olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää uusia työvälineitä tai kalusteita, muutostöitä työpaikalla, tai apua työssä toiselta työntekijältä. Järjestelytuen myöntäminen työntekijän vammasta tai sairaudesta aiheutuviin hankintoihin tai muutostöihin edellyttää, että työnantajana osallistut kustannusten kattamiseen kohtuulliseksi katsottavalla määrällä.

Tuen enimmäismäärä työvälineiden hankkimisesta tai työpaikan muutostöistä on 4 000 euroa henkilöä kohden. Toisen työntekijän antamaa apua TE-toimisto voi myöntää enintään 20 tuntia kuukaudessa enintään 18 kuukauden ajan. Tukea maksetaan toteutuneiden tuntien perusteella 20 euroa tunnilta.

Erinomainen työntekijä
Erilaiset rekrytoinnin tukimahdollisuudet auttavat yritystäsi kasvamaan.

Työllistämisen kuntalisät

Moni kaupunki ja kunta maksaa yrityksille kuntalisää työttömän kuntalaisen palkkaamiseksi. Kuntalisän suuruus vaihtelee, mutta tuki voi olla jopa lähemmäksi tuhat euroa kuukaudessa. Tuen suuruus, myöntämisehdot ja kesto ovat kuntakohtaisia. Työllistämisen kuntalisää voidaan maksaa joko palkkatuen sijasta tai sen lisäksi. Yleensä kuntalisää kannattaa hakea vasta, kun TE-toimiston myöntämästä palkkatuesta on saatu päätös. 

Työkokeilu

Työkokeilussa ei ole kyse varsinaisesta työllistämisen tuesta, mutta haluan nostaa sen esille, koska työkokeilupaikan tarjoaminen työnhakijalle on mahtava mahdollisuus myös työnantajalle tutustua potentiaalisiin työntekijöihin ja löytää uusia osaajia. Työkokeilu ei ole työsuhde, eikä sen ajalta makseta palkkaa. Se ei myöskään kerrytä kokeilijalle vuosilomapäiviä tai eläkettä.

Useimmiten työkokeiluun osallistuvalle maksetaan työttömyysturvaa ja kulukorvausta. Työkokeilujaksojen kesto vaihtelee. Vaikka työkokeilussa lähdetään aina työnhakijan tarpeista ja sen tavoitteena on joko ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selkeyttäminen tai työmarkkinoille paluun tukeminen, olen omassa työssäni nähnyt mahtavia elävän elämän esimerkkejä siitä, miten yritykseen on työkokeilun kautta löytynyt todellinen helmi, joka työkokeilujakson jälkeen on jo tuntenut talon tavat, ihmiset ja työtehtävät, ja josta on haluttu pitää tiukasti kiinni.  

Luottopakkeja ja kasvua? 

Tänä syksynä törmäsin sattumalta pienen yrityksen toimitusjohtajaan, jota työroolissani autoin muutama vuosi sitten sopivan henkilön löytämisessä ja työllistämisen tukien hakemisessa.  

Työpaikan sai lyhyen työkokeilujakson ja palkkatuetun työn myötä reilun vuoden työttömänä ollut nuori mies, jolla ei ollut aiempaa kokemusta alalta. Ennen kuin ehdin edes kysyä, työnantaja hihkaisi minut huomatessaan: 

”Hänestä on kasvanut yksi parhaista työntekijöistämme, oikea luottopakki.” 

Minusta hän tiivisti hyvin olennaisen: vaikka työllistymisen tukien tavoitteena on ensisijaisesti tukea työnhakijaa, voi niiden avulla löytyä yrityksiin ”juuri oikeita tyyppejä”, täydellisesti yrityksen tarpeisiin sopivia tekijöitä. Parhaimmillaan näissä prosesseissa kasvaa todellisia luottopakkeja. 

Ja lopuksi: monimuotoisen työyhteisön rikkaus on moniäänisyys, joka itsessään tukee osaamisen monipuolisuutta, työvoiman saatavuutta, innovointia, turvallisuuden tunnetta, parempaa asiakaskokemusta ja yrityksen myönteistä julkisuuskuvaa. Tästä seuraa myös taloudellista kasvua!

Miten eteenpäin? 

Liisa Kimpimäki

P.S. Voit löytää näitä työntekijöitä myös Työvoima.fi:stä. Selaa työnhakijoita ja laita rasti kohtaan ”Näytä vain hakijat joilla oikeus taloudelliseen tukeen”. Näin löydät ”luottopakkisi”!


Liisa Kimpimäki

Liisa Kimpimäki opettaa työvalmennusta Ammattiopisto Livessä. Liven sloganin ”Täältä töihin" mukaisesti hänen missionaan on edistää jokaisen ihmisen mahdollisuutta työhön ja osallisuuteen. Aivan mutkatonta monimuotoisemman työelämän edistäminen arjen tekoina ei ole, vaikka moni ala kärsii työvoimapulasta ja samaan aikaan iso joukko työikäisiä ja -haluisia on työelämän ulkopuolella. Liisa uskoo, että ratkaisun avain on se, että työnantajat ja kokonaiset työyhteisöt saavat nykyistä enemmän ja helpommin tietoa, taitoja ja taloudellista tukea monimuotoisen rekrytoinnin tueksi.